• CN. Th5 19th, 2024

Giá trị trực tuyến có thể chọn một lối ra an toàn,Giá trị trực tuyến có thể chọn một lối ra an toàn? lựa chọn trực tuyến thuận tiện

Byawei

Th4 14, 2024

Giá trị trực tuyến có thể chọn một lối ra an toàn? lựa chọn trực tuyến thuận tiện

Ngày nay, trực tuyến đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho khách hàng hàng không, cung cấp thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Nhiều hành khách thắc mắc không biết họ có thể chọn chỗ ngồi an toàn để ra khỏi máy bay khi kiểm tra trực tuyến không.

lối ra chỗhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/f93645969c3c85b8?.png”/>

trực tuyến và lối ra an toàn

Hầu hết các hãng hàng không cho phép hành khách chọn chỗ ngồi khi kiểm tra trực tuyến, nhưng thường có giới hạn đặc biệt về chỗ ngồi an toàn. Các chính sách cụ thể tùy thuộc vào các hãng hàng không, nhưng nói chung, chỉ có hành khách đáp ứng các điều kiện sau đây mới có thể chọn chỗ ngồi an toàn:

18 tuổi hoặc hơn

Bất tiện di chuyển

Đủ để giúp sơ tán

Sẵn sàng nhận hướng dẫn an toàn

ngoại lệhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/703dfba3bfbb555f?.png”/>

kết luận

Nói chung, việc chọn một chỗ ngồi an toàn trong khi kiểm tra trực tuyến phụ thuộc vào chính sách của hãng hàng không. Hầu hết các hãng hàng không yêu cầu hành khách trên 18 tuổi và có khả năng giúp sơ tán để chọn chỗ ngồi. Một số hãng hàng không có thể cho phép hành khách trẻ hơn hoặc những hành khách có nhu cầu đặc biệt chọn chỗ ngồi an toàn trong trường hợp đáp ứng các điều kiện cụ thể.

By awei